Proszę was:
- abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało;
- abyście od Niego nie odstąpili;
- abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest „największa”, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.

(Jan Paweł II, Kraków, 10 czerwca 1979 r.)

Aktualności:

Wielki portret Jana Pawła II

Wybierasz się do Rzymu?
Przeczytaj Vademecum pielgrzyma!